Entra en producció el nou perfil de certificat de Treballador Públic

El proper dia 10 de febrer estarà a disposició un nou perfil de certificat qualificat, la T-CAT de treballador d’ens públic.

La novetat de la T-CAT de treballador d’ens públic és que aquesta va destinada al personal del sector públic català que es regeix pel dret laboral.

Així doncs hi haurà:

  • T-CAT d’empleat públic (la T-CAT de sempre): quan la persona titular del certificat està vinculada directament a un ens del sector públic de Catalunya, amb una relació funcionarial o contractual que regeix per l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic (Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre).
  • T-CAT treballador d’ens públic (el nou tipus de T-CAT): a  diferència de l’anterior, la relació de la persona titular del certificat amb l’ens del sector públic de Catalunya es regeix pel dret laboral.

Aquesta nova  T-CAT dónar resposta a tot el personal del sector públic català segons l’àmbit d’aplicació definit a l’article 2.1 de la Llei 29/2010, que fins ara no podia obtenir una T-CAT.

Amb l’aplicació del reglament europeu EIDAS i d’acord amb el document “Perfiles de Certificados Electrónicos” de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, les T-CAT tradicionals incloïen l’atribut empleat públic i això no permetia fer certificats al personal de les administracions catalanes que no disposaven d’aquest atribut.

En el mateix sentit, la nova T-CAT de treballador públic s’oferirà targeta o programari (T-CAT P) i tindrà els mateixos costos que una T-CAT d’empleat públic. La sol·licitud, com sempre, es farà a través d’EACAT.

X