El servei “SOC – Programa TLN Mobilicat 2021” s’ha publicat a EACAT

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya obre la convocatòria de subvencions, per a l’any 2021, en relació amb les actuacions al Programa TLN Mobilicat que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC – TLN MOBILICAT) (ref. BDNS 591763).

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 12 de novembre de 2021.

Trobareu més informació en les seves bases reguladores.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits i, concretament, al servei SOC – Programa TLN Mobilicat 2021.

X