El servei “SOC – Programa Forma i Insereix 2021” s’ha publicat a EACAT

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) obre la convocatòria de subvencions per a la formulació del Programa Forma i Insereix, per a l’any 2021. El seu objecte és subvencionar empreses i entitats de formació perquè organitzin activitats formatives per preparar els alumnes en perfils professionals que les empreses no troben al mercat laboral.

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 3 de desembre de 2021.

Trobareu més informació a les seves bases reguladores.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits i, concretament, al servei SOC – Programa Forma i Insereix 2021.

X