El servei “ICEC – Sol·licitud de subvenció compensació pèrdues sales d’exhibició – COVID-19 – Quarta convocatòria” s’ha publicat a EACAT

L’Institut Català de les Empreses Culturals obre la convocatòria de subvencions per compensar les pèrdues de les sales d’exhibició cinematogràfica de Catalunya pel seu tancament forçós a causa de les mesures establertes amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (ref. BDNS 593068).

El termini per a la presentació de les sol·licituds finalitza el 22 de novembre de 2021.

Trobareu més informació en les seves bases reguladores.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits i, concretament, en el servei ICEC – Sol·licitud de subvenció compensació pèrdues sales d’exhibició – COVID-19 – Quarta convocatòria.

X