El servei “ICAEN – Sol·licitud de subvencions del programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES III)” s’ha publicat a EACAT

L’Institut Català de l’Energia (ICAEN) obre la convocatòria de l’any 2021 per a la concessió de subvencions del Programa d’incentius a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) (ref. BDNS 585774).

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza quan s’esgoti el pressupost disponible, o, com a màxim, el 31 de desembre de 2023, si no hi ha hagut prou sol·licituds per esgotar el pressupost disponible.

Trobareu més informació en les seves bases reguladores.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits i, concretament, en el servei ICAEN – Sol·licitud de subvencions del programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES III) .

X