El servei “ACC – Subvencions actuacions d’ordenació ambiental il·luminació exterior 2021 i 2022” es publica a EACAT

S’obre la convocatòria de subvencions per a actuació d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior realitzades durant els anys 2021 i 2022 (ref. BDNS 599539), que està adreçada als ens locals.

Trobareu més informació en les seves bases reguladores, modificada per l’Ordre TES/65/2021, de 15 de març.

El termini per a la presentació de les sol·licituds finalitza el 15 de febrer de 2022.

Per sol·licitar la subvenció heu d’anar al servei específic ACC – Subvencions actuacions d’ordenació ambiental il·luminació exterior 2021 i 2022, descarregar-vos el formulari, omplir-lo i signar-lo i presentar-lo a la pestanya Finestreta de registre.

X