El Departament d’Educació publica el servei de subvencions per al finançament d’escoles d’art d’ens locals per al curs 2018-2019 i el curs 2019-2020

El Departament d’Educació obre la convocatòria de subvencions, als ens locals de Catalunya, destinades al finançament de cicles de formació específica de grau mitjà i/o superior d’arts plàstiques i disseny impartits en les escoles d’art de la seva titularitat, del curs 2018-2019 i del curs 2019-2020 (ref. BDNS 575828).

El termini per a la presentació de les sol·licituds finalitza el 10 de setembre de 2021.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits i, concretament, al servei EDU- Subvencions per al finançament d’escoles d”art d’ens locals. Curs 2018-2019 i curs 2019-2020, on seleccionareu el tràmit Sol·licitud de subvenció.

Trobareu informació sobre l’emplenament, signatura i enviament del formulari en l’apartat Com es fa del tràmit Sol·licitud de subvenció.

És molt important que empleneu i trameteu un formulari de sol·licitud per cada línia de subvenció (curs escolar) que demaneu adjuntant la documentació corresponent.

Trobareu més informació a les seves bases reguladores.

X