EDU – Subvencions per al finançament d’escoles de música d’ens locals. Curs 2018-2019 i Curs 2019-2020

El Departament d’Educació obre la convocatòria de subvencions als ens locals de Catalunya, destinades al finançament dels conservatoris de música de la seva titularitat, del curs 2018-2019 i del curs 2019-2020.

El termini per a la presentació de les sol·licituds finalitza el 9 de juny de 2021.

Trobareu més informació a les seves bases reguladores.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits i, concretament, al servei EDU- Subvencions per al finançament d’escoles de música d’ens locals. Curs 2018-2019 i curs 2019-2020, on seleccionareu el tràmit Sol·licitud de subvenció.

Trobareu informació sobre l’emplenament, signatura i enviament del formulari en l’apartat Com es fa del tràmit Sol·licitud de subvenció.

X