El Departament d’Educació publica un nou servei dins d’EACAT per presentar la sol·licitud d’implantació del Primer Cicle d’Educació Infantil a les Escoles Rurals.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits i, concretament, al servei EDU – Implantació Primer Cicle d’Educació Infantil a les Escoles Rurals.