Canvis d’adscripció departamental en els serveis EACAT de la Generalitat

El Decret 21/2021, de 25 de maig, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya reorganitza els promotors dels diferents serveis EACAT. S’estan realitzant les actuacions necessàries per migrar serveis i adequar-los a la nova estructura departamental. Provisionalment utilitzeu el cercador del catàleg per trobar aquests serveis afectats.

Recordeu que no podeu utilitzar la Tramesa genèrica per tramitar un procediment per al qual existeix un tràmit específic. Trobareu més informació a la FAQ Ús adequat de la Tramesa genèrica.

X