Canvi de dominis a l’entorn de preproducció a la PCI

Arran d’una millora tecnològica a la Plataforma Col·laboració Interadministrativa (PCI), s’han modificat els dominis utilitzats per consumir els serveis oferts pel Consorci AOC.

Tal com es va avisar amb anterioritat a l’apartat d’Estat de Serveis , el dia 23/03/2021 a les 15:00 es va procedir a deshabilitar els accessos dels següents endpoints d’integració amb la PCI de l’ entorn de Preproducció (en endavant, PRE):

IOP (Interoperabilitat)

Dominis actuals – IOP PRE

Frontal síncron https://serveis-pre.iop.aoc.cat/siri-proxy/services/Sincron
Frontal asíncron https://serveis-pre.iop.aoc.cat/siri-proxy/services/Asincron
Frontal asíncron-resposta https://serveis-pre.iop.aoc.cat/siri-proxy/services/AsincronResposta

 

Nous dominis – IOP PRE

Frontal síncron https://serveis3-pre.iop.aoc.cat/siri-proxy/services/Sincron
Frontal asíncron https://serveis3-pre.iop.aoc.cat/siri-proxy/services/Asincron
Frontal asíncron-resposta https://serveis3-pre.iop.aoc.cat/siri-proxy/services/AsincronResposta

 

APP (Aplicacions)

Dominis actuals – APP PRE

Frontal síncron https://serveis-pre.app.aoc.cat/siri-proxy/services/Sincron
Frontal asíncron https://serveis-pre.app.aoc.cat/siri-proxy/services/Asincron
Frontal asíncron-resposta https://serveis-pre.app.aoc.cat/siri-proxy/services/AsincronResposta

 

Nous dominis – APP PRE

Frontal síncron https://serveis3-pre.app.aoc.cat/siri-proxy/services/Sincron
Frontal asíncron https://serveis3-pre.app.aoc.cat/siri-proxy/services/Asincron
Frontal asíncron-resposta https://serveis3-pre.app.aoc.cat/siri-proxy/services/AsincronResposta

 

NT (e-NOTUM)

Nous dominis – NT PRE

Frontal síncron https://serveis3-pre.nt.aoc.cat/siri-proxy/services/Sincron
Frontal asíncron https://serveis3-pre.nt.aoc.cat/siri-proxy/services/Asincron
Frontal asíncron-resposta https://serveis3-pre.nt.aoc.cat/siri-proxy/services/AsincronResposta

 

Els actuals dominis APP i IOP de l’entorn de Producció (en endavant, PRO) conviuran amb els nous fins al dimecres 16 de juny de 2021

Els nous dominis per a cada clúster de l’entorn de Producció són:

IOP (Interoperabilitat)

Dominis actuals – IOP

Frontal síncron https://serveis.iop.aoc.cat/siri-proxy/services/Sincron
Frontal asíncron https://serveis.iop.aoc.cat/siri-proxy/services/Asincron
Frontal asíncron-resposta https://serveis.iop.aoc.cat/siri-proxy/services/AsincronResposta

 

Nous dominis – IOP

Frontal síncron https://serveis3.iop.aoc.cat/siri-proxy/services/Sincron
Frontal asíncron https://serveis3.iop.aoc.cat/siri-proxy/services/Asincron
Frontal asíncron-resposta https://serveis3.iop.aoc.cat/siri-proxy/services/AsincronResposta

 

APP (Aplicacions)

Dominis actuals – APP

Frontal síncron https://serveis.app.aoc.cat/siri-proxy/services/Sincron
Frontal asíncron https://serveis.app.aoc.cat/siri-proxy/services/Asincron
Frontal asíncron-resposta https://serveis.app.aoc.cat/siri-proxy/services/AsincronResposta

 

Nous dominis – APP

Frontal síncron https://serveis3.app.aoc.cat/siri-proxy/services/Sincron
Frontal asíncron https://serveis3.app.aoc.cat/siri-proxy/services/Asincron
Frontal asíncron-resposta https://serveis3.app.aoc.cat/siri-proxy/services/AsincronResposta

 

Pel servei  d’e-NOTUM, s’han generat uns dominis propis per a millorar l’eficiència del servei:

 

NT (e-NOTUM)

Nous dominis – NT

Frontal síncron https://serveis3.nt.aoc.cat/siri-proxy/services/Sincron
Frontal asíncron https://serveis3.nt.aoc.cat/siri-proxy/services/Asincron
Frontal asíncron-resposta https://serveis3.nt.aoc.cat/siri-proxy/services/AsincronResposta

 

Tota aquesta informació es veurà modificada en el document d’integració de la missatgeria genèrica de la PCI al punt 2.2.2 que podreu trobar a la FAQ: Documentació genèrica per a integrar-se a la PCI. També podreu trobar la taula amb les IPs corresponents del nou domini a la FAQ: IPs dominis serveis3.

Els nous dominis tenen configurats certificats de servidor de les arrels d’EC-ACC i EC-SectorPublic, per tant, haureu de revisar la confiança amb les següents arrels:
– clau arrel de l’entitat certificadora
– clau de l’entitat de certificació

Per a qualsevol dubte, podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport d’Integradors.

X