Canvi de destinatari de les notificacions dels rebuts de tributs de les hisendes locals i multes a la Generalitat de Catalunya

Com a novetat aquest 2021, les notificacions dels rebuts de tributs de les entitats locals a la Generalitat de Catalunya que fins ara s’enviaven via tramesa genèrica al Departament de Presidència, s’hauran de trametre al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.

Per qualsevol dubte o aclariment, podeu posar-vos en contacte amb la següent adreça de correu electrònic: taxesitributs.economia@gencat.cat.

X