Canvi de certificats serveis3.nt.aoc.cat i serveis3-pre.nt.aoc.cat

Canvi Certificat serveis3.nt.aoc.cat

El dimecres 5 de maig a les 15 hores es realitzarà un canvi dels certificats de servidor segur per als dominis serveis3.nt.aoc.cat i serveis3-pre.nt.aoc.cat

Els nous certificats estan emesos per l’Autoritat de Certificació, Sectigo, per tant, haureu de revisar la confiança amb les següents arrels:

1.- clau arrel de l’entitat certificadora
2.- clau de l’entitat de certificació

IMPORTANT! Degut a un canvi d’entitat de certificació de Sector Públic a Sectigo i que la nova entitat de certificació intermitja té l’algorisme de signatura de sha384, haureu de revisar que el vostre servidor d’aplicacions o similar admet aquests tipus de certificats, és possible que en alguns casos sigui necessari afegir la cadena de certificació complerta fins a la clau pública del servidor, i com no el tenim publicat al web, aviseu-nos per fer-vos-la arribar a la bústia que ens indiqueu.

RECORDATORI:

Per altra banda, volem recordar que arran d’una millora tecnològica a la Plataforma Col·laboració Interadministrativa (PCI), s’han modificat els dominis utilitzats per consumir els serveis oferts pel Consorci AOC.

Tal com es va avisar a l’apartat d’Estat de Serveis i al Blog , el dimecres 16 de juny de 2021 a les 15:00 hores es procedirà a deshabilitar els accessos dels següents endpoints d’integració amb la PCI de l’entorn de Producció (en endavant, PRO):

IOP (Interoperabilitat)

Dominis actuals – IOP

Frontal síncron https://serveis.iop.aoc.cat/siri-proxy/services/Sincron
Frontal asíncron https://serveis.iop.aoc.cat/siri-proxy/services/Asincron
Frontal asíncron-resposta https://serveis.iop.aoc.cat/siri-proxy/services/AsincronResposta

Nous dominis – IOP

Frontal síncron https://serveis3.iop.aoc.cat/siri-proxy/services/Sincron
Frontal asíncron https://serveis3.iop.aoc.cat/siri-proxy/services/Asincron
Frontal asíncron-resposta https://serveis3.iop.aoc.cat/siri-proxy/services/AsincronResposta

 

APP (Aplicacions)

Dominis actuals – APP

Frontal síncron https://serveis.app.aoc.cat/siri-proxy/services/Sincron
Frontal asíncron https://serveis.app.aoc.cat/siri-proxy/services/Asincron
Frontal asíncron-resposta https://serveis.app.aoc.cat/siri-proxy/services/AsincronResposta

Nous dominis – APP

Frontal síncron https://serveis3.app.aoc.cat/siri-proxy/services/Sincron
Frontal asíncron https://serveis3.app.aoc.cat/siri-proxy/services/Asincron
Frontal asíncron-resposta https://serveis3.app.aoc.cat/siri-proxy/services/AsincronResposta

Pel servei  d’e-NOTUM, s’han generat uns dominis propis per a millorar l’eficiència del servei:

 

NT (e-NOTUM)

Nous dominis – NT

Frontal síncron https://serveis3.nt.aoc.cat/siri-proxy/services/Sincron
Frontal asíncron https://serveis3.nt.aoc.cat/siri-proxy/services/Asincron
Frontal asíncron-resposta https://serveis3.nt.aoc.cat/siri-proxy/services/AsincronResposta

Tota aquesta informació es veurà modificada en el document d’integració de la missatgeria genèrica de la PCI al punt 2.2.2 que podreu trobar a la FAQ: Documentació genèrica per a integrar-se a la PCI. També podreu trobar la taula amb les IPs corresponents del nou domini a la FAQ: IPs dominis serveis3.

Per a qualsevol dubte, podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport d’Integradors.

X