ACA – SPM002 Subvenció per inversions en millora de xarxes supramunicipals d’abastament en alta

S’ha publicat la convocatòria d’una línia de subvencions, adreçades als ens locals supramunicipals i a les agrupacions d’ens local, per a la realització d’inversions per a la millora i reforç de les xarxes supramunicipals d’abastament en alta (ref. BDNS 558094).

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 5 de juliol de 2021.

Trobareu més informació en les seves bases reguladores.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits i, concretament, al servei ACA – SPM002 Subvenció per inversions en millora de xarxes supramunicipals d’abastament en alta .

X