ACA – PUR001 – Subvenció per a la redacció dels plans d’usos sobre serveis i activitats de lleure dels rius de les conques internes de Cataluny

L’Agència Catalana de l’Aigua obre la convocatòria de subvencions per sufragar les despeses derivades de la redacció dels plans d’usos sobre serveis i activitats de lleure dels rius del districte de conca fluvial de Catalunya (ref. BDNS 548388).

Els ens locals poden presentar les sol·licituds de subvenció fins al 19 de març de 2021.

Trobareu més informació en les seves bases reguladores.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits i, concretament, al servei ACA – PUR001: Subvenció per a la redacció dels plans d’usos sobre serveis i activitats de lleure dels rius de les conques internes de Catalunya.

X