ACA – EQS002 – Subvencions elements per quantificadors de sobreeiximent

S’ha publicat la convocatòria de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per a la instal·lació d’elements de quantificació de sobreeiximent dels sistemes públics de sanejament en baixa corresponent a les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2019 (ref. BDNS 547332).

El període de sol·licitud comença el  i finalitza el 12 de març de 2021.

Trobareu més informació en les seves bases reguladores.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits de l’ACA i, concretament al servei ACA – EQS002 – Subvencions elements per quantificadors de sobreeiximent.

X