VIA OBERTA: indicacions pels formularis de sol·licitud

Com ja sabeu, un cop teniu detectades les necessitats de consulta de dades d’un procediment concret (bases reguladores de concessió d’ajuts menjador, procediment a seguir per a l’accés a llocs de treball d’empleats públics, etc.) les podreu demanar en un sol formulari que trobareu a EACAT Tràmits: Inici> Tràmits > Catàleg > CAOC – Sol·licitud serveis AOC.

En el moment de gestionar la sol·licitud, cal tenir en compte dos extrems importants per aconseguir l’autorització d’accés a les dades i no ser requerits pels emissors de dades:

  1. Consentiment. Respecte aquest tema, a “Sol·liciteu el servei” a l’apartat de Via Oberta trobareu una explicació sobre els tipus de consentiment en el document que conté el pas a pas per emplenar el formulari de sol·licitud  d’autorització per tipus de procediment als serveis de Via Oberta.
  2. Traducció.  Pel que fa a les dades que se sol·liciten a través de la Plataforma d’Intermediació del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, recordeu que en aquests moments es demana la publicació, aportació o traducció al castellà tant de la normativa aplicable com del formulari on es recull el consentiment.
X