TSF – Documentació per l’elaboració de PIAS

Dos mans: una d'un nen petit i una d'una àviaEl Departament de Treball, Afers Socials i Família publica el servei de documentació per a l’elaboració de Programes Individuals d’Atenció (PIA), que és l’instrument que utilitzen els serveis socials per determinar les modalitats d’intervenció més adequades a les necessitats de les persones d’entre els serveis i les prestacions econòmiques previstes pel seu grau de dependència.

A través del servei TSF – Documentació per l’elaboració de PIAS , que trobareu a nivell informatiu en el Catàleg de tràmits del Departament, rebreu la informació per a l’elaboració del PIAS.

X