TES – Subvencions actuacions d’ordenació ambiental il·luminació exterior 2020

Molts fanals encesos en la foscorEl Departament de Territori i Sostenibilitat obre la convocatòria de subvencions per a actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior realitzades durant els anys 2018 i 2019 o a realitzar durant l’any 2020, dirigida als ens locals.

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 25 de maig de 2020. D’acord amb el que estableix el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada per el COVID-19, aquest termini de presentació de les sol·licituds queda suspès i el còmput del mateix es reprendrà en el moment en què perdi vigència el reial decret o, si escau, les pròrrogues del mateix.”

Trobareu més informació en les seves bases reguladores.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits del Departament i, concretament, al servei específic TES – Subvencions actuacions d’ordenació ambiental il·luminació exterior 2020.

X