TES – Registre del sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS)

El dibuix d'una ciutat verdaEl Departament de Territori i Sostenibilitat publica un servei destinat a la inscripció, renovació o actualització de les dades dels organismes públics en el Registre  dels sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS).

L’EMAS és una eina d’ús voluntari disponible per a qualsevol organització que operi en algun sector econòmic de la Unió Europea o fora de la Unió Europea i que vulgui:

  • assumir una responsabilitat ambiental i econòmica,
  • millorar el seu comportament ambiental,
  • comunicar els seus resultats ambientals a la societat i a les parts interessades en general.

Per tramitar heu d’anar a Tràmits, en el Catàleg de tràmits del Departament i, concretament, al servei TES – Registre del sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS).

X