TES – Distintiu de garantia de qualitat ambiental

Un arbre embolcallat amb una esfera trencadaEl Departament de Territori i Sostenibilitat posa a disposició un nou tràmit relatiu a la renovació o ampliació del Distintiu de garantia de qualitat ambiental. El servei ja existia i permetia la sol·licitud del distintiu esmentat i el que es fa és incorporar un nou tràmit que permet la renovació o ampliació d’aquest.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits del Departament i, concretament, en el servei TES – Distintiu de garantia de qualitat ambiental. Un cop allà podreu seleccionar el nou tràmit incorporat Renovar o ampliar el distintiu de garantia de qualitat ambiental.

Cal que tingueu en compte que per trametre’l heu d’anar a Finestreta de registre i des de Tràmit a presentar enviar el formulari signat, adjuntant-hi l’informe d’avaluació de productes o serveis si no supera el màxim de 5 MB. Si l’informe supera aquest pes així com la resta de documentació associada al servei cal adjuntar-ho a l’espai de Documentació annexa.

X