Catalunya, en consonància amb la Unió Europea i altres societats del món, ha declarat l’emergència climàtica. Amb aquesta decisió, es manifesta la plena consciència del greu risc que comporta l’escalfament global, de la necessitat d’introduir significatives modificacions al nostre model socioeconòmic i de la urgència que les decisions crítiques s’adoptin de manera eficaç dins del decenni que encetem.

En la lluita contra el canvi climàtic, tant el Parlament com el Govern de Catalunya tenen un rol clau i indefugible. Des les responsabilitats complementàries que tenen, els corresponen actuacions en l’àmbit de la regulació, del foment i del control. La societat civil serà alhora amatent i exigent amb l’exercici d’aquestes responsabilitats públiques. També hi ha una responsabilitat en els diferents actors que conformen la societat civil, la qual va més enllà de l’estricte compliment de les obligacions legals. Tots ells estan cridats a sumar-se a iniciatives que contribueixen a fer una transició més ràpida, més justa i més eficaç cap a una economia amb neutralitat climàtica.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits del Departament de Territori i Sostenibilitat i, concretament, al servei TES – Adhesió als compromisos d’acció climàtica.