Termini per a comunicar les dades contractuals de l’any 2019 al RPC

Per donar compliment als terminis establerts a la normativa que regula la tramesa de dades contractuals al Registre Públic de Contractes, us informem  que el 15 de febrer de 2020, és el darrer dia per a informar les vostres dades dels contractes corresponents a l’exercici 2019.

Des dels Serveis Tècnics del Registre Públic de Contractes al Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda, s’ha detectat que encara hi ha un volum elevat de contractes que ja estan informats però es troben pendents de trametre, per tant us demanem que els reviseu i feu la tramesa al més aviat possible. Cal comunicar de forma definitiva totes les dades contractuals de 2019, incloses pròrrogues, modificacions i liquidacions.

Per tant, el proper dia 15 de febrer de 2020, cal que totes les dades relatives als contractes estiguin informades a l’RPC i que les que en aquest moment encara es trobin en l’estat ”organisme contractant” o  “contracte retornat” estiguin degudament trameses.

Posem, així mateix, a la vostra disposició el Portal de Suport del Registre Públic de Contractes.

X