SOC – Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys, any 2020

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) obre la convocatòria anticipada de subvencions corresponents a la Línia 1. Entitats promotores del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys (SOC–30 Plus).

Mitjançant aquest Programa es promou la realització de projectes que desenvolupin actuacions ocupacionals per a afavorir la inserció laboral de persones de 30 anys i més, en situació d’atur. Per a això els proporciona, entre d’altres recursos, la formació i competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball.

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 30 de juny de 2020.

Trobareu més informació en les seves bases reguladores.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits del SOC i, concretament, en el servei SOC – Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys, any 2020

X