Proposta de concessió de les subvencions per al finançament d’escoles de dansa d’ens locals del curs 2017-2018

El Departament d’Educació ha publicat al Tauler Electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya la proposta de resolució provisional de concessió de subvencions destinades al finançament d’escoles de dansa de titularitat local, del curs 2017-2018.

Els destinataris disposen fins el 5 de juny de 2020 per presentar el document d’acceptació de la subvenció i la resta de la documentació, d’acord amb les bases reguladores.

Podeu trobar informació de com tramitar en el tràmit Aportació de documentació del servei EDU – Subvencions per al finançament d’escoles de dansa d’ens locals. Curs 2017-2018.

X