Proposta de concessió de les subvencions per al finançament de conservatoris de música. Curs 2017-2018

Saxòfon sobre una partitura musicalEl Departament d’Educació ha publicat al Tauler Electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya la proposta de resolució provisional de concessió de subvencions destinades al finançament de conservatoris de música de titularitat local, del curs 2017-2018.

El termini per a la presentació de l’acceptació de la subvenció i de la resta de la documentació finalitza l’11 de juny de 2020.

Trobareu més informació en les seves bases reguladores.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits d’Educació i, concretament, seleccioneu el tràmit Aportació de documentació del servei EDU – Subvencions per al finançament de conservatoris de música d’ens locals. Curs 2017-2018.

X