Modificacions en el Servei GAH – Tramesa d’informació pressupostària al DGAL

Fletxa amb els logos dels diferents navegadors

S’ha modificat l’URL corresponent a l’aplicació informàtica del Departament Tramesa d’Informació pressupostària. Aquesta URL apareix en les fitxes de continguts (Descripció i descripció breu) del Catàleg de tràmits corresponents a la informació de:

  • El servei
  • El tràmit de la Tramesa del pressupost
  • El tràmit de la Tramesa de la liquidació

És possible que us hagueu guardat aquesta adreça electrònica a la secció Favoritos del vostre navegador. Si és així, cal que ho tingueu en compte i guardeu l’adreça correcte que és:

https://aplicacions.governacio.extranet.gencat.cat/tipgah/

X