PDA – Recompte personal administració local 2020

El Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública (PDA) publica el servei PDA – Recompte personal administració local 2020, que consisteix en la tramesa de les plantilles de personal dels ens locals i dels seus organismes dependents a 31 de desembre de 2019.

El termini per a la presentació de la plantilla de personal finalitza el 27 de març de 2020. D’acord amb el que estableix el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada per el COVID-19, aquest termini de presentació de la plantilla queda suspès i el còmput del mateix es reprendrà en el moment en què perdi vigència el reial decret o, si escau, les pròrrogues del mateix.

Per a qualsevol aclariment podeu posar-vos en contacte amb l’Oficina d’Innovació i Administració Digital, a través del seu correu electrònic.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits del Departament i, concretament, al servei PDA – Recompte personal administració local 2020.

X