Novetats a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i a Sobre Digital (6.21)

A partir del 04/05/2020, disposeu d’una nova versió de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (versió 6.21). Aquesta versió incorpora, entre altres, les novetats següents:

Procediment d’emergència: en marcar “tipus de procediment” d’emergència a les dades bàsiques de l’expedient a l’eina de gestió, es permet la publicació sense que s’hagi d’informar de manera obligatòria, ni el “tipus de procediment” ni les opcions de l’apartat “admet presentació electrònica”.

Nova gestió de licitadors a Sobre Digital:  per als procediments creats a partir de la nova versió amb l’eina Sobre Digital definida per la presentació d’ofertes, la gestió de licitadors es trasllada a la interfície d’aquesta amb adaptant els estils de la funcionalitat i permetent l’accés a través de l’eina d’obertura de sobres. (funcionalitat disponible al llarg d’aquesta setmana).

Les licitacions que es configurin amb presentació telemàtica d’ofertes es continuaran gestionant des de l’eina de gestió. Així mateix, dins l’eina de sobre digital, s’incorporen les novetats següents:

Nous tipus de requeriments de documentació: l’eina de Sobre Digital incorpora nous tipus de requeriments de documentació:

  • Signatura (per a la signatura del contracte en fase de formalització)
  • Esmena de signatura (per requerir la presentació del resum de l’oferta amb una signatura correcta)
  • Altres (per altres requeriments)

Podeu consultar els detalls d’aquestes i altres funcionalitats al document de novetats incorporades a la versió a sota:

Download (PDF, 943KB)

X