Nova migració d’un servei de la DGAL al catàleg del Departament de la Presidència

Dues aus migrant en el cel enfosquit i la lluna de fonsEl servei de la Tramesa de les actes i els acords dels ens locals s’ha migrat al catàleg del Departament de la Presidència.

Aquest servei s’ha modificat respecte del servei anterior del catàleg del Departament de Polítiques Digitals amb l’objectiu de millorar i simplificar la seva tramitació.

A més, s’ha creat un nou servei relacionat amb aquest, Sol·licitud d’informació als ens locals, que permet a la DGAL (Departament de la Presidència) sol·licitar als ens locals informació en el marc de les relacions interadministratives.

A partir d’avui, tots els expedients nous s’hauran de tramitar des d’aquest servei del Departament de la Presidència atès que el servei antic del Departament de Polítiques Digitals ha quedat deshabilitat.

X