Nou termini per al servei TSF – Registre Unificat de Dades ens locals (RUDEL) 2019

Una noia amb un ordinador i darrera requadres amb personesEl Departament de Treball, Afers Socials i Famílies obre el tràmit d’actualització del Registre unificat de dades dels ens locals (RUDEL) del Contracte Programa i del Programa d’Equipaments Cívics 2019.

S’aixeca la suspensió per a la justificació de les dades d’activitat corresponent al Contracte Programa 2019. Mitjançant una resolució del conseller del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies s’ha fixat el nou termini per a la justificació del RUDEL al 2 de juny de 2020.

Les dades que s’han de recollir faran referència sempre al període comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de l’any anterior al moment de la recollida.

X