Navegador portable per l’ús de l’eina de gestió de PSCP

Tal i com us vàrem avançar a través de la publicació en aquest espai,  atesa la discontinuïtat de suport dels principals navegadors del mercat, a la tecnologia sobre la que funciona l’eina de gestió de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, es posarà a la vostra disposició un navegador portable, que podreu descarregar en els vostres ordinadors.  Aquesta solució de contingència, us permetrà continuar fent ús de l’eina actual, fins a la implantació de la solució definitiva adaptada a la tecnologia actual.

Durant els propers dies, quan accediu a l’eina de gestió de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, s’obrirà la pàgina de cortesia en la que trobareu el fitxer executable “pscp.exe”, certificat per l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya perquè us permeti executar-lo amb seguretat; el manual d’instal·lació i les dades de suport on us haureu d’adreçar en cas de dubtes o problemes en la instal·lació.

Us recordem que aquest navegador us permetrà obrir l’aplicació de l’eina de gestió de la Plataforma i accedir a la configuració de sobres, però us recomanem que la resta d’accions, com ara l’obertura de sobres o els requeriments de documentació a les empreses, es facin des de la URL específica.

Per accedir a altres adreces web, podreu fer-ho a través dels navegadors habituals amb què treballeu.

Com accedir a la pàgina de cortesia per descarregar el navegador portable?:

La trobareu a partir de l’entrada habitual a l’eina, des de la pestanya aplicacions d’EACAT, quan des del Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda, s’hagi habilitat la seva visualització (en previsió la setmana del 7/12/2020 al 11/12/2020).

Des de l’AOC, a partir del 04/12/2020, adaptem així mateix, l’enllaç d’accés des d’aquest apartat d’EACAT, cap a la pàgina principal de l’eina de gestió que es mostra a la captura de sota.  Des d’aquesta pàgina, els usuaris de PSCP, us haureu d’identificar amb certificat digital (per les accions del rol de validador) o amb usuari i contrasenya d’EACAT (per les accions de l’editor). Un cop realitzada la identificació, veureu la pantalla inicial de PSCP i podreu treballar de la manera habitual.

És des d’aquesta pantalla que trobareu la  pàgina de descàrrega del navegador portable, un cop habilitada.

X