Justificacions de subvencions de l’OSIC

Ballarines sobre l'escenari El Departament de Cultura, a través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, publica diversos tràmits de justificació de subvencions europees, corresponents al Programa Operatiu FEDER de Catalunya, 2014-2020. Es tracta dels tràmits de justificació següents:

  • Subvencions per al cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020 d’operacions en l’àmbit dels equipaments d’arts escèniques i musicals.
  • Subvencions per al cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020 d’operacions en l’àmbit dels equipaments museístics.
  • Subvencions per al cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020 d’operacions en l’àmbit de la gestió i conservació del patrimoni cultural.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits del Departament i, concretament, als serveis següents:

  • CLT – OSIC – Subvencions – Arts escèniques, música i arts visuals / Subvencions per al cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020 d’operacions en l’àmbit dels equipaments d’arts escèniques i musicals.
  • CLT – OSIC – Subvencions – Museus / Subvencions per al cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020 d’operacions en l’àmbit dels equipaments museístics.
  • CLT – OSIC – Subvencions – Patrimoni cultural / Subvencions per al cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020 d’operacions en l’àmbit de la gestió i conservació del patrimoni cultural.
X