ICD – Subvencions per finançar les despeses derivades de la lluita contra la violència masclista

L’Institut Català de les Dones (ICD) publica a l’eTauler la resolució definitiva de la concessió de subvencions a ens locals de menys de 20.000 habitants per a finançar les despeses derivades de la lluita contra la violència masclista dins de l’exercici 2020.

Els ens locals beneficiaris de la subvenció hauran d’aportar tota la documentació que preveu el punt 15 de la Resolució per la qual s’aproven les bases i la normativa vigent en matèria de subvencions.

Ja teniu disponible el formulari per poder aportar els documents justificatius.

El termini per a la justificació de la subvenció finalitza el 31 de gener de 2021.

X