ICD – Contracte Programa per a la prestació del SIAD 2020

Una dona correntL’Institut Català de les Dones (ICD) obre  el tràmit de sol·licitud del Contracte Programa per a la prestació del Servei d’Informació i Atenció a les Dones i la realització de polítiques d’igualtat de gènere.

El Contracte Programa consta de tres fitxes:

  • Fitxa 1 per a la prestació del Servei d’Informació i Atenció a les Dones.
  • Fitxa 2 per a promoure la igualtat efectiva de dones i homes i la transversalitat de la perspectiva de gènere.
  • Fitxa 3 – Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 (Servei d’Informació i Atenció a les Dones) en el marc del Pacte d’Estat en matèria de violència de gènere.

El termini de presentació finalitza el 10 de setembre de 2020.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits de l’ICD i, concretament, al servei ICD – Contracte Programa per a la prestació del SIAD 2020.

X