Enviament de les denúncies per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID – 19 a través del servei específic de Salut Pública

Dues mascaretes en forma de creu sobre un fons vermellEn el cas que hagueu d’enviar denúncies per l’incompliment de la normativa de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19 a la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut, cal que utilitzeu el servei específic habilitat per a les trameses a la Secretaria de Salut Pública, anomenat: SLT – Tramesa a la Sub-direcció Regional a XXXX (cal que trieu el servei que correspongui al vostre àmbit territorial: a Barcelona, a Girona, a la Catalunya Central, a Lleida i Alt Pirineu i Aran i al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre). Per fer-lo servir, cal que l’administrador d’EACAT del vostre ens local us doni els permisos per poder entrar i enviar les comunicacions.

La tramesa d’aquesta documentació ha de ser en format de còpia autèntica, per tal de poder incoar el corresponent expedient sancionador.

Per a qualsevol incidència amb aquest servei específic us podeu d’adreçar directament al servei de suport de l’AOC.

Aquí teniu les Instruccions sobre el procediment de digitalització segura dels documents en suport paper i els requeriments essencials que han de complir les actes de denúncia per donar lloc a l’inici d’un expedient sancionador en matèria de Covid-19, que en data 5 d’octubre, la Secretaria de Salut Pública va trametre als ens locals.

X