Nova data per al canvi de certificats de servidors segurs de PCI de Preproducció

Certificat securitzar pci

Davant del període d’excepcionalitat actual que es troba el pais, s’ha modificat la data del canvi de certificats de servidors segurs amb el que es securitza la PCI de Preproducció (serveis-pre.iop.aoc.cat i serveis-pre.app.aoc.cat), del dijous 2 d’abril a les 15 hores al dimecres 29 d’abril a les 15 hores. Ho posposem ajustant-nos al màxim a la data de caducitat dels certificats actuals.

Els nous certificats estan emesos per la nova Autoritat de Certificació, Sectigo, per tant, haureu de revisar la confiança amb les següents arrels:

IMPORTANT! Degut a un canvi d’entitat de certificació de Sector Públic a Sectigo i que la nova entitat de certificació intermitja té l’algorisme de signatura de sha384, haureu de revisar que el vostre servidor d’aplicacions o similar admet aquests tipus de certificats, és possible que en alguns casos sigui necessari afegir la cadena de certificació complerta fins a la clau pública del servidor, i com no el tenim publicat al web, aviseu-nos per fer-vos-la arribar a la bústia que ens indiqueu.

Per a més informació sobre aquest canvi podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport d’Integradors.

X