ARC – Ajuts destinats a la retirada de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant 2020

Dos coloms sobre un sostre d'uralitaL’Agència de Residus de Catalunya (ARC) obre la convocatòria d’ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya (ref. BDNS 513589).

El termini per a la presentació de sol·licituds fins a l’exhauriment de la disponibilitat pressupostària i en tot cas fins el 30 de novembre de 2020

Trobareu més informació en les seves bases reguladores.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits de l’ARC i, concretament, al servei ARC – Ajuts destinats a la retirada de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant 2020.

X