AHC – Fons d’habitatge de lloguer destinat a polítiques socials

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) aprova l’Acord Marc per a l’adhesió al programa d’ajuts a les entitats que integren l’Administració local de Catalunya que gestionen habitatges que formen part del Fons d’habitatge de lloguer destinat a polítiques socials (FHLPS).

Les entitats locals de Catalunya que gestionen habitatges inclosos en el FHLPS poden adherir-se al programa d’ajuts previst per prevenir situacions de risc d’exclusió residencial, contribuint a:

  • Els ajuts que aquestes entitats apliquen als lloguers
  • Les contraprestacions dels contractes de lloguer
  • La cessió d’ús d’aquests habitatges

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits de l’AHC i, concretament, al servei AHC – Fons d’habitatge de lloguer destinat a polítiques socials.

X