Actualització del servei per comunicacions amb la DG Creació, Acció Territorial i Biblioteques

Ninot que treu el cap per un cortinatgeEl Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM) és el conjunt organitzat d’entitats titulars d’equipaments escènics i musicals participats per l’Administració de la Generalitat i d’ens locals que promouen programacions escèniques i musicals.

Ara aquest servei també s’utilitzarà com a mecanisme de relació amb els òrgans de govern de l’SPEEM: Comissió Institucional, Taula Tècnica i Taules Territorials (convocatòries de reunions, enviament actes, etc.).

En aquest sentit, la posada en marxa d’aquest servei permetrà el compliment de la llei de l’administració electrònica que permet, per tant, que els serveis que ofereix l’Administració a la ciutadania es prestin d’una manera més eficaç, ràpida i eficient.

X