ACCIO – Justificació de les línies d’ajut per a projectes de coordinació i per a projectes col·laboratius de recerca, desenvolupament i innovació 2018

Bombetes de diferents colors interconnectades

L’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ) publica el tràmit per a la justificació de línies d’ajut projectes de coordinació i per a projectes col·laboratius de recerca, desenvolupament i innovació. Es tracta de l’acreditació de les comunitats RIS3CAT en els àmbits sectorials de les Indústries del disseny o les Indústries culturals i basades en l’experiència i l’atorgament d’ajuts del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 als membres de les comunitats RIS3CAT perquè desenvolupin els projectes del seu pla d’actuacions.

Les comunitats RIS3CAT són agrupacions d’empreses, agents del sistema R+D+I, organitzacions clústers i entitats de suport a l’empresa, amb establiment operatiu a Catalunya, que plantegen una estratègia de recerca i innovació per a la transformació econòmica de les activitats productives, emmarcades en els sectors líders definits en la RIS3CAT, a través d’un pla d’actuacions per implementar-la.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits d’ACCIÓ i, concretament, al servei ACCIO – Justificació de les línies d’ajut per a projectes de coordinació i per a projectes col·laboratius de recerca, desenvolupament i innovació 2018.

X