ACCIÓ – Formularis per a la presentació de justificacions i modificacions d’ajuts

L’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ) publica els formularis per justificar les seves convocatòries d’ajut següents:

  • Tecniospring 2019
  • Innotec RD 2019
  • Ajuts FEDER

També publica el formulari per sol·licitar diversos tràmits que afecten a sol·licituds aprovades, corresponents a convocatòries d’ajut 2019. Aquests tràmits poden ser:

  • renúncies
  • bestretes
  • ampliacions de termini
  • recurs de reposició
  • modificacions
  • aportació de documentació
X