ACA_Extraccions d’àrids amb aprofitament econòmic en DPH (sense ús exclusiu) o en ZP

Pedres reciclades i en mig una pedra en forma de corL’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) publica el servei ACA – Extraccions d’àrids amb aprofitament econòmic en DPH (sense ús exclusiu) o en ZP, que permet demanar l’autorització per efectuar extraccions d’àrids amb aprofitament econòmic en domini públic hidràulic (DPH) (sense ús exclusiu) i/o en zona de policia (ZP).

Les característiques d’aquestes extraccions d’àrids són:

  1. Les extraccions d’àrids (en DPH) sense ús exclusiu consisteix en l’extracció de matèries primeres minerals, de composició i textura molt diversa, mitjançant l’aprofitament pels particulars dels béns situats al domini públic hidràulic. L’ocupació temporal del medi com a conseqüència de l’extracció comporta un impacte paisatgístic que finalment s’haurà de restaurar per tal de retornar-lo als usos que tenia inicialment o bé adequar-lo a les noves necessitats del territori i la comunitat. Això implica que abans de començar l’activitat, cal disposar de l’autorització i haver dipositat una fiança o aval per tal de garantir que després de l’extracció la restauració es durà a terme (per a volums superior a 500 m3).
  2. Les extraccions d’àrids (en ZP) consisteixen en l’extracció de matèries primeres minerals, de composició i textura molt diversa, mitjançant l’aprofitament pels particulars dels béns situats en la zona de policia de lleres. L’ocupació temporal del medi com a conseqüència de l’extracció comporta un impacte paisatgístic que finalment s’haurà de restaurar per tal de retornar-lo als usos que tenia inicialment o bé adequar-lo a les noves necessitats del territori i la comunitat. Això implica que abans de començar l’activitat, cal disposar de l’autorització i d’un programa de restauració aprovat y haver dipositat una fiança o aval per tal de garantir que després de l’extracció la restauració es durà a terme.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits de l’ACA i, concretament al servei ACA_Extraccions d’àrids amb aprofitament econòmic en DPH (sense ús exclusiu) o en ZP.

X