ACA – Control i registre de seguretat de preses, embassaments i basses de Catalunya

Pantà de CavallersL’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) publica el nou servei ACA – Control i registre de seguretat de preses, embassaments i basses de Catalunya, que permet sol·licitar:

  • La classificació i inscripció al Registre de seguretat de preses i embassaments de Catalunya.
  • El certificat d’inscripció al Registre de seguretat de preses i
  • La modificació de dades del Registre de seguretat de preses i embassaments de Catalunya.
  • L’aprovació de les normes d’explotació de preses i embassaments.
  • L’aprovació del pla d’emergència de les preses, embassaments o basses classificats en les categories A o B.
  • L’aprovació enginyer representant de l’equip d’explotació de preses o embassaments.
  • L’informe sobre projectes i obres, o sobre canvis d’etapa en la vida d’una presa o embassament.

Per construir i explotar preses i embassaments (preses, rescloses, basses) de més de 5 m d’alçària o més de 100.000 m3 de capacitat, cal l’aprovació d’una proposta de classificació en funció del seu risc potencial en cas de trencament o funcionament incorrecte, i la seva inscripció al Registre de seguretat de preses i embassaments de l’Agència Catalana de l’Aigua a petició del titular.

Els titulars de preses i embassaments classificades en tipus A, B o grans preses tipus C, han de donar compliment a un seguit d’obligacions: comptar amb unes Normes d’explotació, un Pla d’emergència, designar un Enginyer representant de l’equip d’explotació davant l’administració i s’han de sotmetre a informe els projectes, obres, canvis d’etapa en la vida i qualsevol actuació que pugui afectar la seva seguretat.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits i, concretament al servei ACA – Control i registre de seguretat de preses, embassaments i basses de Catalunya.

X