ACA – Activitats en domini públic hidràulic (DPH) i en zona policia(ZP)

Un salt d'aigua en un riu al bell mig del boscL’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) publica el servei ACA – Activitats en DPH i en ZP, que permet demanar l’autorització per efectuar activitats en domini públic hidràulic (DPH) i en zona de policia (ZP):

  • Acampades col·lectives sense construccions permanents en zona de policia.
  • Curses de motocròs, bicicletes, etc., si travessen el domini públic hidràulic (llera).
  • Establiment de zones de banys o zones recreatives i esportives (en DPH o en ZP): delimitació de zones bany o zones recreatives i esportives en les lleres públiques o en les seves zones de policia. La declaració responsable per a la navegació de les embarcacions que vulguin utilitzar aquestes instal·lacions es presentarà de forma independent (vegeu el tràmit relacionat).
  • Activitats d’oci privades o col·lectives relacionades amb el domini públic hidràulic (per exemple les activitats turístiques d’extracció artesanal d’or). Poden ser de caràcter industrial o recreatiu, en funció de si l’activitat té una finalitat esportiva o comercial

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits de l’ACA i, concretament al servei ACA – Activitats en domini públic hidràulic (DPH) i en zona policia(ZP).

X