Subvenció d’ÀRIDS per al 2019; ja podeu trametre les sol·licituds


L’Agència de Residus de Catalunya obre la convocatòria d’ajuts per a la utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals de Catalunya.

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 23 de juliol de 2019.

Trobareu més informació en les seves bases reguladores.

Podeu tramitar anant a Tràmits, en el Catàleg de tràmits de l’Agència de Residus de Catalunya, al servei ARC – Subvencions i concretament en el tràmit Sol·licitud de subvenció ÀRIDS 2019.

X