Noves condicions d’accés als serveis de Via Oberta

Degut als canvis en la política de seguretat, hi ha nous requeriments d’accés als serveis de Via Oberta (VO) a través de les pantalles d’EACAT. En aquest sentit, cal tenir en compte que en el moment de fer la consulta com a treballadors públics haureu de:

  • estar donats d’alta a EACAT i autoritzats per al consum d’aquest servei
  • acreditar la vostra identitat mitjançant un certificat digital de l’Administració en la qual estigueu adscrits com a usuaris a EACAT. És a dir, com a treballador públic que fa la consulta, cal pertànyer a l’ens que té la competència per a resoldre el procediment i que, per tant, ha estat autoritzat per l’emissor de les dades.

Podeu trobar més informació sobre les condicions d’accés a la pregunta freqüent Com accedim a les dades de VO?

X