Nou mòdul d’Immigració i Ciutadania

La finalitat del nou mòdul d’Immigració i Ciutadania a l’Hèstia és facilitar la feina diària dels professionals responsables de l’àrea d’Immigració i Ciutadania i donar compliment al registre de les dades de les accions que es descriuen en el Decret 150 de 2014, de 18 de novembre, dels serveis d’Acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya, que té per objecte el desplegament reglamentari dels serveis d’acollida, els quals promouen l’autonomia i la igualtat d’oportunitats dels immigrants i dels retornats a Catalunya, i també remoure els obstacles que ho impedeixin a causa, principalment, de la manca de competències lingüístiques bàsiques i el desconeixement de la societat i de l’ordenament jurídic, amb l’objectiu de fer efectiu el principi d’igualtat i assolir més cohesió social.

La recollida de dades que es fa en aquest mòdul de l’Hèstia es limita a les dades referides al servei de primera acollida, sense tenir en compte els programes d’acollida especialitzada.

Per conèixer les prestacions d’aquest mòdul, disposeu del manual del Mòdul d’Immigració i Ciutadania a l’Hèstia.

X