Inscriu-te al Pregrau Dual “Especialista en Sistemes d’informació a les administracions locals”

El Pregrau ”Especialista en sistemes d’informació a les administracions locals” és una proposta que neix promoguda amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona (DIBA) per al benefici dels estudiants i de les administracions locals que els acullen i incrementen la seva ocupabilitat.

Aquest Pregrau dual té com a finalitat formar joves perquè incrementin la seva ocupabilitat en el sector públic en un context de formació molt pràctica i, per tant, professionalitzadora, amb la corresponsabilitat de la Diputació de Barcelona (DIBA) i de les administracions locals, així com amb la garantia de qualitat que ofereixen els ensenyaments de la UAB.

Aquest programa no només dota els alumnes de competències TIC, sinó també de competències tranversals que permeten als alumnes millorar la seva qualificació i el seu desenvolupament personal. Alhora proposa un contacte dels joves amb el campus de UAB, fet que pot estimular-nos, en un futur, a accedir a un grau universitari.

Podeu consultar la Guia docent del pregrau dual “Especialista en sistemes d’informació a les administracions locals”

Dades d’interès
Inici del pregrau: setembre de 2019

Preu: 1.300€

Ajut a l’estudi a cada alumne per valor de 1.700 euros

Lloc (fase formació universitària): Escola d’Enginyeria de la UAB (Edifici Q, Carrer de les Sitges, 08193 · Bellaterra)

Formació pràctica: A ajuntaments i consells comarcals del Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Baix Llobregat i el Barcelonès

Horari: Matí / tarda

Crèdits: 60

Títulació: Títol propi de la UAB

Places: 25

Idioma: Català / castellà

Accés: Acreditar el títol de batxillerat o equivalent (superades les proves d’accés a la universitat); acreditar el títol de tècnic superior de formació professional, o procedir dels sistemes educatius estrangers regulats al capítol III del Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre.

Admissió: ja pots fer la teva sol·licitud d’admissió

Si teniu algun dubte, podeu contactar amb pregraus.duals@uab.cat

X