Els materials del “Cicle de benvinguda per als nous regidors i regidores de l’Administració local” ja estan disponibles

El passat 17 de juliol, a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC), es va celebrar la tercera i última sessió del Cicle de benvinguda per als nous regidors i regidores de l’Administració local. Aquest cicle ha consistit en tres jornades celebrades els dies 3, 10 i 17 de juliol, i tenia per objectiu transmetre als nous electes la cultura, els valors de govern i les eines necessàries per afrontar el nou repte amb el qual s’han compromès.

Al cicle hi han assistit un total de 126 regidores i regidors de 62 ajuntaments de Catalunya i s’han tractat temes molt diversos com l’organització i el funcionament dels ens locals i el seu personal; el disseny, la planificació, l’execució i l’avaluació de polítiques públiques i la participació ciutadana; la contractació pública; les hisendes locals i els seus pressupostos; l’administració digital i les seves eines; el territori, l’urbanisme i l’habitatge; i la transparència i el bon govern, entre d’altres. Al capdavant de les diferents ponències s’ha comptat amb un total de 14 professionals de reconegut prestigi, tots ells experts i en molts casos professionals en la matèria, procedents de l’Administració local i de l’Administració de la Generalitat així com de l’àmbit universitari.

Els informes de satisfacció dels assistents a la jornada demostren un alt grau d’adequació dels continguts a les seves necessitats i han registrat una valoració global del cicle de 3,48 sobre 4 i una valoració dels ponents de 3,45 sobre 4.

Presentacions i vídeos

Jornada 1 – 3 juliol. Inclou:

 • Benvinguda institucional a càrrec del Sr. Xavier Gatius, secretari general del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, i director en funcions de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
 • Organització i funcionament dels ens locals, a càrrec del Sr. Antoni Merino, gerent de l’Ajuntament de Mataró
 • Personal al servei de l’Administració local, a càrrec de la Sra. Virginia Valero, coordinadora adjunta de Recursos Humans, Organització i Prevenció de Riscos Laborals de l’Ajuntament de Sabadell
 • Pla de desenvolupament directiu. De quines eines disposeu com a directius públics, a càrrec de la Sra. Eulàlia Pla, sub-directora general de Recerca i Formació en Alta Direcció a l’EAPC
 • El paper dels electes locals en la lluita contra la corrupció, a càrrec de la Sra. Olinda Anía, experta en polítiques de modernització i reforma de l’Administració, de la Secretaria d’Administració i Funció Pública de la Generalitat de Catalunya

Jornada 2 – 10 de juliol. Inclou:

 • Disseny, planificació, execució i avaluació de polítiques públiques, a càrrec del Sr. Ismael Peña, director general de Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya
 • Participació ciutadana, a càrrec de la Sra. Laura Suñe, sub-directora general de Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya
 • La perspectiva de gènere en la gestió municipal, a càrrec de la Sra. Carme Vidal, experta en polítiques públiques de Tamaia Viure sense Violències i col·laboradora de l’Institut Català de les Dones
 • Contractació pública, a càrrec del Sr. Antoni Calpe, interventor de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
 • Hisendes locals i pressupostos, a càrrec de la Sra. Maite Vilalta, doctora en Ciències Econòmiques i professora d’Hisenda Pública

Jornada 3 – 17 de juliol

 • L’administració digital, a càrrec del Sr. Mario Alguacil, director de l’Àrea de Govern Obert i Serveis Generals a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
 • Eines per a una administració digital, a càrrec del Sr. Miquel Estapé del Consorci AOC
 • Territori, urbanisme i habitatge, a càrrec del Sr. Xavier Ludevid, arquitecte, coordinador de l’Àrea de Cohesió Territorial de l’Ajuntament de Sabadell
 • Transparència i bon govern, a càrrec del Sr. Rafael Grasa, professor de Relacions Internacionals a la UAB
 • Protecció de dades, a càrrec del Sr. Carles San José, cap de l’Àrea d’Inspecció de l’Autoritat Catalana de Protecció de dades
X